Oznamy

Dňa 18.02.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.1 Mesto kultúry 2020- prípravná fáza

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela