Oznamy

Fond na podporu umenia (FPU) v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR) otvoril výzvu na predkladanie žiadostí v rámci nového programu 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra, ktorý je zameraný na podporu nekomerčných súborov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vidieckej aj mestskej tradičnej kultúry. FPU získal na tento program mimoriadny účelový príspevok z MK SR vo výške 1 500 000 EUR.

V rámci toho Vás pozývame na verejné prezentácie, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich mestách:


Banská Bystrica, 4.3.2019 o 11:00 hod.
Kinosála Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23,
975 59 Banská Bystrica

Nitra, 4.3.2019 o 17:30 hod.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra

Trenčín, 5.3.2019 o 10:00 hod.
kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Žilina, 5.3.2019 o 15:00 hod.
Štátny komorný orchester Žilina
Dolný Val 47,
01128 Žilina

Košice, 6.3.2019 o 10:00 hod.
Malá scéna Štátneho divadla
Hlavná č. 76
040 01 Košice

Prešov, 6.3.2019 o 14.00 hod.
VÚC Prešov (zasadačka),
Nám. mieru č.2.
Prešov

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://www.facebook.com/events/645536209197937/