Oznamy

Dňa 03.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Pre podprogramy 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.6 bude rozhodnutie riaditeľa zverejnené dňa 11.03.2019.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela