Oznamy

Dňa 11.03.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre zvyšné podprogramy vo Výzve č. 5/2019:

1.3.1 Tvorba hudobného diela
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela