Oznamy

Fond na podporu umenia (FPU) upozorňuje žiadateľov, ktorí majú záujem o dotáciu / štipendium v rámci mimoriadnej výzvy 4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra, že svoju žiadosť môžu podať najneskôr do 25. marca 2019, 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) prostredníctvom elektronického registračného systému FPU. Po elektronickom podaní žiadosti je potrebné doručiť kompletnú žiadosť spolu s povinnými dokladmi najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Osobne, doručením do kancelárie FPU v čase od 13:00 do 15:00 hod., najneskôr 25.3.2019!
  • Zaslaním na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke, t. j. najneskôr 25.3.2019)

FPU môže akceptovať iba žiadosti zaregistrované v elektronickom systéme do 25. marca 2019, 15:00 hod., po elektronickom podaní doručené osobne do podateľne FPU do 25. marca 2019 do 15:00 hod., alebo zaslaním poštou na adresu FPU s najneskorším dátumom poštovej pečiatky zo dňa 25. marca 2019!

Z dôvodu blížiacej sa uzávierky je možné telefonicky kontaktovať referentov aj v doobedňajších hodinách v čase:

PO – ŠT:  9:00 – 11:00 a 13:00 - 15:00                         
PI:           9:00 – 11:00 a 13:00 - 14:00