Oznamy

Dňa 11.11.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.2 Mesto kultúry 2020 - iné subjekty

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-10-6.2.pdf