Oznamy

Dňa 19.03.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.5 Literatúra

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

4.1. Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela