Oznamy

Dňa 5.6. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela 

  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity 

  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

  5.2.2 Akvizícia múzeí


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela