Oznamy

Kancelária Fondu na podporu umenia informuje verejnosť, že termín pre vydanie posledného rozhodnutia riaditeľa pre výzvu 8/2020 a pre výzvu 10/2020 sa posúva na  8. júla 2020

FPU