Oznamy

Dňa 18.6. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – Zriaďované divadlá

1.1.6 Medziodborové mobility a prezentácie – divadlo

6.1.2. Mesto kultúry 2021 - celoročné aktivity

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela