Oznamy

Dňa 26.06. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela