Oznamy

Dňa 26.11. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.2.1 Tvorba javiskového diela tanec

1.4.2 Tvorba a realizácia diel dizajn

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec

3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba

3.4.1 Výskum a odborná reflexia - vizuálne umenie

3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela