Oznamy

Oznamy

Dňa 1.7. 2020 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 18.6. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – Zriaďované divadlá

1.1.6 Medziodborové mobility a prezentácie – divadlo

6.1.2. Mesto kultúry 2021 - celoročné aktivity

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Kancelária Fondu na podporu umenia informuje verejnosť, že termín pre vydanie posledného rozhodnutia riaditeľa pre výzvu 8/2020 a pre výzvu 10/2020 sa posúva na  8. júla 2020

FPU

Dňa 10. 06. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční  6. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 5.6. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

  1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela 

  1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity 

  1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

  5.2.2 Akvizícia múzeí


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,
 
v súvislosti so značnými obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam aktualizované usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 02.06.2020
 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPUVážení žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov,

aj napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení súvisiacich s koronavírusom zostáva podateľňa FPU zatvorená do odvolania.

Prosím využívajte aj naďalej služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.

O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Fond na podporu umenia

Dňa 22. 5. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,
 
v súvislosti so značnými obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia k 20.05.2020
 
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPUÚrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 informuje o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry v októbri 2020.

Viac informácií nájdete na:

https://www.eeagrants.sk/novinky/informacia-o-planovanom-vyhlaseni-otvorenej-vyzvy-v-ramci-schemy-malych-grantov-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-na-podporu/