Oznamy

Oznamy

Drahí žiadatelia,

Registračný systém FPU obsahuje novú funkcionalitu - Modul Propagácia, ktorý slúži na informovanie širokej verejnosti o aktuálne prebiehajúcich projektoch, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci jednotlivých oblastí podpornej činnosti.

Upozornenie: Tento modul neslúži na účely predloženia vecného vyhodnotenia výstupov projektu, na realizáciu ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky. Pre vypracovanie vecného vyhodnotenia projektu je v registračnom systéme určený Modul pod názvom „Vytvoriť finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie.“

Ako postupovať pri vytvorení propagácie pre podporený projekt?

Žiadateľ sa prihlási do svojho účtu v Registračnom systéme FPU. Zo zoznamu svojich žiadostí si vyberie podporenú žiadosť, pre ktorú chce vyplniť údaje v rámci modulu Propagácia. Po kliknutí na „Možnosti“ si vyberie „Propagácia projektu“. Otvorí sa nové okno so zoznamom propagácií projektu pre danú žiadosť. V pravom hornom rohu žiadateľ klikne na „Vytvoriť.“ Žiadateľ vyplní údaje alebo vyberie z uvedených možností pre tieto polia: Názov projektu; Kategória; Krátky popis; Názov podujatia / aktivity / výstupu; Štát; Mesto; Termín začiatku realizácie; Termín konca realizácie; Popis.

Zároveň žiadateľ dáva súhlas s tým, že poskytnuté údaje a priloženú fotodokumentáciu bude fond zverejňovať na svojom webovom sídle.

Na záver kliknutím na „Galéria“ žiadateľ pridá informačný a propagačný materiál v digitálnej podobe, t.j. brožúry, letáky, pozvánky s programom, poprípade fotografie súvisiace s projektom.

Upozornenie: Do „Galérie“ nie je možné vkladať informácie o výstupoch z medializácie a propagácie projektu, ako napr. printscreeny internetových stránok či digitálne oskenované kópie informácií o medializácii projektu v printových médiách.

Kde je možné nájsť zoznam podporených projektov?

Prehľad podporených projektov rozdelených podľa príslušnej oblasti umenia je sprístupnený na webovom sídle fondu v časti Projekty alebo na odkaze: https://podpora.fpu.sk/propagacia/oblasti