Oznamy

Oznamy

Dňa 7.12.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy vo výzvach:

Výzva č.1/2019

- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
- 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia,
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Výzva č. 2/2019

- 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 21.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 1/2019 pre podprogram:

- 2.1  Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-1-2.1.pdf

Dňa 16.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Mimoriadnej výzvy č. 3/2018 v rámci podpory účasti a prezentácie slovenskej hudobnej tvorby na medzinárodnom showcase festivale Eurosonic Noorderslag 2019.

- Podprogram 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/349/rozhodnutie-2018-115-1.3.5.pdf

Dňa 9.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 11/2018 pre podprogram:

- 6.2 Mesto Kultúry FPU 2019 - iné subjekty

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/495-vyzva-c-3-2019

Milí žiadatelia,

v piatok 2.11.2018 bude podateľňa Fondu na podporu umenia zatvorená.
 
Vopred ďakujeme za pochopenie.
 
FPu.
Milí žiadatelia,

zajtra, v utorok 23.10.2018 bude podateľňa Fondu na podporu umenia výnimočne otvorená od 14:30 do 16:00 hod.
 
Vopred ďakujeme za pochopenie.
 
FPu.

Dňa 25.10.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 16. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Po opätovnom hodnotení žiadosti č. 18-332-03248 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 7/2018 pre podprogram:

- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 3 hudbu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Mimoriadna výzva č. 3 - hudba:


- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

 

Termín predkladania žiadostí pre výtvu je stanovený 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/189-vyzvy-2018/499-mimoriadna-vyzva-na-hudbu