Oznamy

Oznamy

Milí žiadatelia a žiadateľky,

v piatok 30.08.2019 bude podateľňa a kancelária Fondu na podporu umenia zatvorená.
 
Vopred ďakujeme za pochopenie.

Fond na podporu umenia (FPU) štyri roky výrazne poskytuje prostriedky na aktivity v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Zaviedol množstvo programov, výrazne rozšíril okruh žiadateľov/iek, no rovnako aplikoval nové nástroje na podporu individuálnych umelcov/kýň, či teoretikov/čiek. Počiatky svojho pôsobenia potrebuje v danej chvíli prehodnotiť, aby vedel lepšie nastaviť podpornú činnosť pre ďalšie roky. Pre tento účel má slúžiť aj Stratégia FPU 20-25, ktorá by mala zadefinovať strednodobé smerovanie a priority FPU. Súčasťou prípravy tohto dokumentu budú stretnutia s tými, ktorí v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry pôsobia, zaujímajú sa o ne alebo sa k ním potrebujú vyjadriť. 

V rámci festivalu Kiosk bude prebiehať workshop zameraný na prehodnotenie oblasti tanca, na ktorý Vás FPU srdečne pozýva! Je tu iba jednoduchá podmienka, aby ste sa prihlásili a zaregistrovali  dotazníka (link nižšie). FPU zaregistrovaným záujemcom o účasť na workshope pošle pozvánku. FPU si z kapacitných dôvodov vyhradzuje právo nepozvať všetkých zaregistrovaných, pričom kritériom výberu bude rozmanitosť zastúpenia jednotlivých aktérov. Tešíme sa na Vašu účasť!

Link:https://podpora.fpu.sk/dotaznik/create/jOCEX033BpLnLSOUbKoynvFwrnVrcvLEwTTgJ9MmZg183bqiZjWyLAKzfPrEXjGm9sgjokNpvGmOVeJtP5HDuyEoVuwjBFwEz5Cm

 

Zverejnenie Výzvy č. 10/2019, ktorá mala byť podľa predbežného harmonogramu zverejnená dňa 10. júla 2019, sa posúva na mesiac september.

 

 

Dňa 8.7.2019 bolo zverejnené dodatočné rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 25.6.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 27. júna 2019 o 10.00 sa v priestoroch zasadacej miestnosti Fondu na podporu umenia uskutoční tlačová konferencia mesta Banská Štiavnica na tému Mesto kultúry 2019. Zástupcovia mesta zhodnotia doterajšie úspechy projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity a oboznámia s najzaujímavejšími podujatiami plánovanými v druhej polovici roka 2019.

Dňa 7.6.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.2 Mesto kultúry 2020

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-9-6.1.2.pdf

Dňa 24.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 29.5.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.1.4 Akvizícia knižníc
5.2.2 Akvizícia múzeí

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela