Oznamy

Oznamy

Dňa 24.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel - tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 29.5.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 21.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.1.4 Akvizícia knižníc
5.2.2 Akvizícia múzeí

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 15.5.2019 Rada Fondu na podporu umenia na svojom 9. rokovani po verejnom vypocuti a rozprave zvolila Mgr. Jozefa Kovalčika, PhD. za riaditeľa Fondu na podporu umenia na funkčné obdobie štyri roky.

Dňa 9.5.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
5.3.2 Akvizícia galérií.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 15.5.2019 o 13.00 hod. sa v prednáškovej sále v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 30.4.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dnes 17.4.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 10.04.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
1.2.5  Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková na základe nedávnej výzvy Ministerstva kultúry SR pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu na členov Rady Fondu na podporu umenia vymenovala z predložených návrhov členov Annu Miklovičovú za oblasť hudobnej tvorby, prof. Irinu Čiernikovovú za oblasť divadla so zameraním na tanečné umenie a akad. maliara Igora Piačku za oblasť výtvarného umenia.