Oznamy

Oznamy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/195-vyzvy-2019/594-vyzva-c-7-2019

Dňa 30.1.2019 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 24.01.2019 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.2 Neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Kancelária Fondu na podporu umenia oznamuje, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nedala súhlas FPU na vyžiadanie výpisu z registra trestu fyzických osôb, ktoré sú žiadateľmi dotácie, resp. štipendií. Preto sa obracia na žiadateľov, aby k svojej žiadosti pripojili výpis z registra trestu aj v roku 2019.

Za pochopenie a súčinnosť ďakujeme!

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/498-vyzva-c-6-2019

Dňa 9.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Milí žiadatelia,


počas vianočných sviatkov bude podateľňa a kancelária FPU od 22.12.2018 do 2.1.2019 zatvorená.
Opätovne bude otvorená 3.1.2019!


Prajeme Vám príjemné sviatky plné radosti a pokoja v kruhu najbližších.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/582-vyzva-c-5

Dňa 14.12.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Milí žiadatelia, vážené mestá,

na základe nedávnych komunálnych volieb a s nimi súvisiacich zmien v mestských zastupiteľstvách, uznesením 190/2018 Rada Fondu na podporu umenia mení v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza, termín konca predkladania žiadostí do 14.1.2019 a rozhodnutie riaditeľa na 11.3.2019.