Oznamy

Oznamy

Milí žiadatelia,


počas vianočných sviatkov bude podateľňa a kancelária FPU od 22.12.2018 do 2.1.2019 zatvorená.
Opätovne bude otvorená 3.1.2019!


Prajeme Vám príjemné sviatky plné radosti a pokoja v kruhu najbližších.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 5/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/582-vyzva-c-5

Dňa 14.12.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Milí žiadatelia, vážené mestá,

na základe nedávnych komunálnych volieb a s nimi súvisiacich zmien v mestských zastupiteľstvách, uznesením 190/2018 Rada Fondu na podporu umenia mení v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza, termín konca predkladania žiadostí do 14.1.2019 a rozhodnutie riaditeľa na 11.3.2019.

Fond na podporu umenia hľadá skúseného/-ú pracovníka/-čku na pozíciu administrátora žiadostí.

Náplňou práce je:

spracovanie žiadostí o dotácie a štipendiá, kontrola potvrdení a príloh žiadostí, príprava zmlúv a podkladov pre poskytnutie dotácií, kontrola vyúčtovaní a obsahového vyhodnotenia projektov, aktívna komunikácia so žiadateľmi a prijímateľmi, kontrola realizácie projektov.
 
Od záujemcu o pracovnú pozíciu požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie s maturitou,
- preukázateľnú skúsenosť s grantami a ich vyúčtovaniami (ideálne v oblasti umenia alebo kultúry),
- vzdelanie v odboroch súvisiacich s umením a jeho reflexiou, alebo viacročná skúsenosť v týchto oblastiach (preferovaní sú uchádzači so skúsenosťami z oblasti divadla a / alebo tanca),
- veľmi dobré komunikačné zručnosti,
- schopnosť pracovať v tíme a zdieľať informácie,
- pohľad na detail, zodpovednosť v dokončovaní úloh, samostatnosť a precíznosť.
 
Na oplátku ponúkame:
- stabilnú, a zároveň flexibilnú pracovnú dobu,
- priateľské pracovné prostredie v menšom kolektíve,
- 5 dní dovolenky navyše oproti zákonom stanovenej dĺžke,
- dlhodobú prácu, ktorá nie je viazaná na projekt,
- kontakt so živým umením a kultúrou,
- základný nástupný plat 950€ brutto + po troch mesiacoch osobné ohodnotenie.

Predpokladaný termín nástupu: 1.2.2019. Jedná sa o zástup za materskú dovolenku.

Pokiaľ Vás zaujala naša pozícia, Vaše životopisy zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odpovedať budeme iba na životopisy spĺňajúce uvedené požiadavky. Ďakujeme.

Dňa 7.12.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy vo výzvach:

Výzva č.1/2019

- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
- 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia,
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Výzva č. 2/2019

- 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 21.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 1/2019 pre podprogram:

- 2.1  Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-1-2.1.pdf

Dňa 16.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Mimoriadnej výzvy č. 3/2018 v rámci podpory účasti a prezentácie slovenskej hudobnej tvorby na medzinárodnom showcase festivale Eurosonic Noorderslag 2019.

- Podprogram 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/attachments/article/349/rozhodnutie-2018-115-1.3.5.pdf

Dňa 9.11.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 11/2018 pre podprogram:

- 6.2 Mesto Kultúry FPU 2019 - iné subjekty

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/495-vyzva-c-3-2019