Výzvy 2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
5.1.3 Akvizícia knižníc

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podporunú činnosť.

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v ODPORÚČANIACH PRE ŽIADATEĽA.

Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.