Úvod

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ amatérska tvorba

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ amatérska tvorba

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

aktuality

Rozhodnutie riaditeľa o (ne)poskytnutí finančných...

Na základe hodnotenia a odporúčania odborných komisií riaditeľ FPu rozhodol o poskytnutí alebo neposkytnutí finančných prostriedkov pre:      - Program 5 Medzinárodné aktivity a mobility,      - Podprogram 1.2 Umenie -...

13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 15.6.2016 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Banner 1068x110 1024x105