Úvod

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ amatérska tvorba

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ amatérska tvorba

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

aktuality

Štatistiky pre verejnosť

Ctení žiadatelia, odborné komisie Fondu na podporu umenia ukončili rozhodovací proces o žiadostiach o finančné prostriedky z FPu pre kalendárny rok 2016.   V tejto súvislosti zverejnila kancelária fondu štatistické údaje o všetkých...

Rozhodnutie riaditeľa o (ne)poskytnutí finančných...

V dňoch 18. - 19.7.2016 sa uskutočnilo zasadnutie odbornej komisie pre Podprogram 6.2 - Múzeá a galérie a Podprogram 6.3 - Ochrana zbierkových fondov v rámci Výzvy č. 12/2016, ktoré...

Banner 1068x110 1024x105