Úvod

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ amatérska tvorba

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ amatérska tvorba

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

aktuality

11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 24.5.2016 o 17.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Výzva č. 12/2016 - predĺženie termínu predkladania...

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva...

Banner 1068x110 1024x105