Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2018 a 2/2018

Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia bolo zverejnené pre tieto Podprogramy: - Výzva č. 1/2018: - Podprogram 2.1 Veľké festivaly, prehliadky, podujatia - Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych centier - Výzva č. 2/2018: - Podprogram 1.4 Vizuálne umenie - Podprogram 1.5 Literatúra - Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov Rozhodnutia pre jednotlivé podprogramy nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
15. 12. 2017
Read more

Výzva č. 5/2018

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza. Termín...
01. 12. 2017
Read more

Prezentácie k Mestu kultúry 2019

Fond na podporu umenia priblíži nový program Mesto kultúry 2019 na verejných prezentáciách, ktoré sú určené predovšetkým pre potenciálnych žiadateľov, t. j. zástupcov miest v rámci Slovenskej republiky. Prezentácie sa uskutočnia v týchto termínoch:- 5.12.17 o 14.30 hod. - Prednášková sála UKB, BratislavaFB udalosť: https://www.facebook.com/events/189426331633784/ - 6.12.17 o 10.00 hod. – Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská BystricaFB udalosť: https://www.facebook.com/events/147568699336778/ - 7.12.17 o 10.30 hod. – Úrad...
29. 11. 2017
Read more

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2018

Dňa 28.11.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa FPU pre Výzvu č. 1/2018, konkrétne pre podprogramy: 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba 1.6.2 Medziodborové podujatia 1.6.4...
28. 11. 2017
Read more

Výzva č. 2/2018 na členov/ky odborných komisií FPU

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy: Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity  Program...
23. 11. 2017
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105