Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 10/2018

Dňa 14.6.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa v rámci Výzvy č. 10/2018 pre podprogram: - 6.1.2 Mesto Kultúry 2019 - celoročné aktivity "Blahoželám Banskej Štiavnici k titulu „Mesto kultúry 2019“ a teším sa na nasledujúci rok. Novým Zámkom a Spišskej Novej Vsi ďakujem za účasť a námahu vynaloženú pri vypracovaní a prezentácii ich projektov. Veľmi si vážim férovosť, profesionalitu a veľkorysý prístup všetkých...
14. 06. 2018
Read more

10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 31.5.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
29. 05. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 9/2018

Dňa 22.5.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 9/2018 pre tieto podprogramy: - 5.1 Knižnice, - 5.2.2 Akvizícia múzeí, - 5.3.2 Akvizícia galérií. Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
22. 05. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 8/2018

Dňa 11.5.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 8/2018 pre tieto podprogramy: - 1.4 Vizuálne umenie, - 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry, - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela, - 4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
11. 05. 2018
Read more

Nový člen Rady Fondu na podporu umenia

Na základe nominácií v súlade s § 5 čl. zákona č.284/2014 Z. z. o Fonde napodporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol vymenovaný nový člen Rady Fondu na podporu umenia PhDr. Roman Brat na funkčné obdobie od 1. mája 2018.
10. 05. 2018
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105