Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 16.4.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 8. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
11. 04. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č. 6/2018

Dňa 10.4.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa v rámci Výzvy č. 6/2018 pre tieto podprogramy: - 1.1 Divadlo, - 1.2 Tanec, - 1.3 Hudba, - 1.5 Literatúra, - 1.6 Medziodborové umelecké aktivity. Bližšie informácie sa dočítate na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
10. 04. 2018
Read more

7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 4.4.2018 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 7. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
26. 03. 2018
Read more

Zatvorená podateľňa FPU

Milí žiadatelia,   vo štvrtok 29.3.2018 bude podateľňa Fondu na podporu umenia z technických príčin zatvorená.   Vopred ďakujeme za pochopenie.   FPu.
21. 03. 2018
Read more

Výzva č. 10/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 6.1.2 Mesto kultúry 2019 - celoročné aktivity Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.5.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/428-vyzva-c-10-2018
15. 03. 2018
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105