Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 26.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto Podprogramy: - 1.5 Literatúra, - 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, - 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
26. 05. 2017
Read more

9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 31.5.2017 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
24. 05. 2017
Read more

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 22.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto Podprogramy: - 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela, - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
22. 05. 2017
Read more

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 12.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č 5/2017 pre tieto Podprogramy: - 1.4 Vizuálne umenie, - 5.1 Knižnice. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
12. 05. 2017
Read more

FPu. POSKYTNE NA PODPORU PROJEKTOV 20 MILIÓNOV EUR

Príspevok štátu do rozpočtu Fondu na podporu umenia sa od budúceho roka zvýši z tohtoročných 15 miliónov eur na 20 miliónov eur na podporu projektov v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Predstavitelia Fondu na podporu umenia rozpracujú novú koncepciu podpornej činnosti, ktorú predstavia širokej verejnosti začiatkom leta 2017. Navýšenie rozpočtov Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu  iniciovalo Ministerstvo kultúry v súvislosti s prípravou...
10. 05. 2017
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105