Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Výzva na členov odborných komisií

Riaditeľ Fond na podporu umenia  vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce oblasti: -          Divadlo (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity) -          Tanec (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity) -         ...
21. 02. 2018
Read more

Potvrdenie o exekúcii

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že Fond na podporu umenia akceptuje potvrdenie o exekúcii vydané iba Slovenskou komorou exekútorov prostredníctvom Centrálneho registra exekúcií. Centrálny register exekúcií nájdete na webovej stránke www.cre.sk, kde sa podľa uvedených inštrukcií zaregistrujete a požiadate o vydanie potvrdenia o exekúcii. Nie je postačujúce predložiť potvrdenie, ktoré má len informatívny charakter a nie je podpisom alebo elektronickým podpisom overené Centrálnym registrom exekúcií. Tím...
20. 02. 2018
Read more

Výzva č. 8/2018

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je...
16. 02. 2018
Read more

Rozhodnutie riaditeľa - Podprogramy 5.2.1 a 5.3.1

Dňa 16.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogramy: - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá, - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie. Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
16. 02. 2018
Read more

Mimoriadna výzva na časopisy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram: - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov. Termín predkladania...
12. 02. 2018
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105