Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Tlačová beseda Fondu na podporu umenia

Dňa 6.7.2017 sa uskutočnila tlačová beseda Fondu na podporu umenia, na ktorej predseda Rady Fondu na podporu umenia p. Peter Michalovič a riaditeľ Fondu na podporu umenia p. Jozef Kovalčik predstavili výsledky podpornej činnosti pre rok 2017. V siedmich výzvach sa o podporu vo fonde v roku 2017 uchádzalo 4488 projektov, z toho 428 žiadostí o štipendium. Celkovo dosiahla žiadaná suma pre všetky programy...
06. 07. 2017
Čítať ďalej

Zoznam publikácií podporených Fondom na podporu umenia

Fond na podporu umenia zverejnil zoznam publikácií podporených fondom, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať. Zoznam publikácií môžete nájsť v časti Dokumenty - ostatné dokumenty alebo kliknutím na tento odkaz.
29. 06. 2017
Čítať ďalej

10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 27.6.2017 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
21. 06. 2017
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 12.6.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 7/2017 pre tieto Podprogramy: - 5.2.2 Akvizícia múzeí, - 5.3.2 Akvizícia galérií, - 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov, - 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze:http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
12. 06. 2017
Čítať ďalej

Verejná diskusia k podpore FPU v oblasti hudby

Fond na podporu umenia pozýva žiadateľov a prijímateľov pôsobiacich v oblasti hudby na verejnú diskusiu k otázkam organizácie podpory, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2017 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11 v Bratislave o 14:30h. PROGRAM: 14:30 – Príspevky prihlásených účastníkov 15:00 – Prezentácia FPU k štruktúre podpory na rok 2018 15:30 – Diskusia Počet účastníkov je limitovaný výlučne kapacitou priestoru, účasť nie je potrebné vopred oznámiť. Ak...
01. 06. 2017
Čítať ďalej

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


Banner 1068x110 1024x105