Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Výzva na členov odborných komisií

Riaditeľ Fond na podporu umenia  vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce oblasti: -          Divadlo (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity) -          Tanec (tvorba, podujatia, medzinárodné prezentácie, medziodborové projekty, výskum, vzdelávacie aktivity) -         ...
21. 02. 2018
Čítať ďalej

Potvrdenie o exekúcii

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že Fond na podporu umenia akceptuje potvrdenie o exekúcii vydané iba Slovenskou komorou exekútorov prostredníctvom Centrálneho registra exekúcií. Centrálny register exekúcií nájdete na webovej stránke www.cre.sk, kde sa podľa uvedených inštrukcií zaregistrujete a požiadate o vydanie potvrdenia o exekúcii. Nie je postačujúce predložiť potvrdenie, ktoré má len informatívny charakter a nie je podpisom alebo elektronickým podpisom overené Centrálnym registrom exekúcií. Tím...
20. 02. 2018
Čítať ďalej

Výzva č. 8/2018

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je...
16. 02. 2018
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa - Podprogramy 5.2.1 a 5.3.1

Dňa 16.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogramy: - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá, - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie. Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
16. 02. 2018
Čítať ďalej

Mimoriadna výzva na časopisy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram: - 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov. Termín predkladania...
12. 02. 2018
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga