Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Výzva č. 2/2018 na členov/ky odborných komisií FPU

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy: Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity  Program...
23. 11. 2017
Čítať ďalej

Vianočná výzva FPu.

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie grafických návrhov na vianočný a novoročný pozdrav Fondu na podporu umenia. Odmenou pre víťaza/ku súťaže bude návšteva kancelárie fondu a pripravené bude, samozrejme, aj lákavé prekvapenie. Kritériá: -        musí ísť o jedinečné dielo bez porušenia autorských práv, -        na pozdrav je potrebné použiť logo FPU v súlade s Manuálom pre vizuálnu identitu, ktorý je zverejnený na www.fpu.sk/logo. Autori môžu...
16. 11. 2017
Čítať ďalej

Výzva č. 4/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice, - 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá - 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie. Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00...
16. 11. 2017
Čítať ďalej

Mimoriadna výzva na predklady zo SJ do FJ

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka...
10. 11. 2017
Čítať ďalej

Výzva č. 3/2018

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: - 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre, - 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií, - 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba, - 4.4.2 Neprofesionálne umenie (prehliadky, festivaly, súťaže), - 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry, - 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia, - 4.6...
03. 11. 2017
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga