Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 26.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto Podprogramy: - 1.5 Literatúra, - 3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, - 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
26. 05. 2017
Čítať ďalej

9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 31.5.2017 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 9. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
24. 05. 2017
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 22.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 6/2017 pre tieto Podprogramy: - 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela, - 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
22. 05. 2017
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Dňa 12.5.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č 5/2017 pre tieto Podprogramy: - 1.4 Vizuálne umenie, - 5.1 Knižnice. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela
12. 05. 2017
Čítať ďalej

FPu. POSKYTNE NA PODPORU PROJEKTOV 20 MILIÓNOV EUR

Príspevok štátu do rozpočtu Fondu na podporu umenia sa od budúceho roka zvýši z tohtoročných 15 miliónov eur na 20 miliónov eur na podporu projektov v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Predstavitelia Fondu na podporu umenia rozpracujú novú koncepciu podpornej činnosti, ktorú predstavia širokej verejnosti začiatkom leta 2017. Navýšenie rozpočtov Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu  iniciovalo Ministerstvo kultúry v súvislosti s prípravou...
10. 05. 2017
Čítať ďalej

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


Banner 1068x110 1024x105