Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ kultúrno-osvetová činnosť

mesto kultúry

Mesto kultúry
 

mesto kultúry

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019

Vážení žiadatelia, predstavujeme Vám novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2019, ktorú Rada Fondu na podporu umenia schválila dňa 13.9.2017 na svojom 14. zasadnutí. Na strane 181 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej činnosti. Celé znenie dokumentov nájdete priložené na konci tohto textu alebo v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť. Kancelária fondu vykonáva momentálne...
17. 09. 2018
Čítať ďalej

14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 13.9.2018 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
12. 09. 2018
Čítať ďalej

13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 5.9.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
05. 09. 2018
Čítať ďalej

12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 25.7.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
23. 07. 2018
Čítať ďalej

Výzva č. 11/2018

Upozornenie! Uznesením č. 100/2018 Rada Fondu na podporu umenia ruší vo Výzve č. 11/2018 v podprograme 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty, povinnosť žiadateľov predkladať spolu so žiadosťou akceptačný list, ktorý je v príslušnom podprograme v Štruktúre podpornej činnosti uvedený ako špecifická príloha. Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: -...
13. 07. 2018
Čítať ďalej

.odber noviniek

* požadované polia


paticka loga