Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne centrá

Kultúrne centrá
 

kultúrne centrá

Výzva č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu.

Dňa 19.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy: 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií,1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie,4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.   Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://www.fpu.sk/vyzvy-2017/252-vyzva-c-2-2017.
21. 10. 2016
Čítať ďalej

17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia

Dňa 26.10.2016 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava uskutoční 17. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.
19. 10. 2016
Čítať ďalej

Výzva na členov/ky Odborných komisií Fondu na podporu umenia

Výzva na členov/ky odborných komisií FPu. - záleží len na VÁS, kto rozhodne o podpore kultúrnych a umeleckých projektov.   Prečo poslať nomináciu na člena odbornej komisie fondu? - členov odborných komisií môžeme voliť len z nominácií doručených fondu,- len vďaka VAŠIM nomináciám môžeme zabezpečiť, aby o VAŠICH projektoch rozhodovali odborníci z príslušných oblastí kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu,- odborné komisie sú hlavným...
12. 10. 2016
Čítať ďalej

FPu. začína podpornú činnosť na rok 2017

Ctení žiadatelia,čítajte, prosím, tento príspevok pozorne!FPu. začína podpornú činnosť pre rok 2017.   Na našom webovom sídle sme zverejnili Štruktúru podpornej činnosti na rok 2017. Prinášame mnohé novinky a vylepšenia, predpis sa zmenil aj po obsahovej stránke - stanovuje kľúčové podmienky predkladania žiadostí. http://fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty   Praktické kroky a rady pre podanie žiadostí sú uvedené v Odporúčaniach pre žiadateľa: http://fpu.sk/ziadatel/odporucania-pre-ziadatela   Dnes 7.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č....
07. 10. 2016
Čítať ďalej

Tlačová správa FPu. - 6.10.2016

ŠTRUKTÚRA PODPORNEJ ČINNOSTI A PRIORITY FPU NA ROK 2017   Fond na podporu umenia po uzavretí prvého roka podpornej činnosti predstavil na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2017. Pri tejto príležitosti minister kultúry Marek Maďarič predstavil kľúčové priority ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2017 tak, ako to stanovuje zákon o fonde. Následne predseda rady fondu Peter...
06. 10. 2016
Čítať ďalej

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


FPu. je členom Medzinárodnej federácie umeleckých rád a kultúrnych agentúr

ifacca logo
Banner 1068x110 1024x105