štruktúra podpory
Program
Program
Podprogramy
Podprogramy
Dotácie
1. Umenie
1.1 Divadlo
1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - nezávislé divadlá
Dotácia
15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá
Dotácia
15.3.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
20%
1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a div. zoskupení
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
Dotácia
3.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
Dotácia
15.3.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.2 Tanec
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
Dotácia
15.3.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
Dotácia
3.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
Dotácia
15.3.17
28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.3 Hudba
1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
Dotácia
15.3.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
Dotácia
21.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.3.3 Festivaly, súťáže, koncerty - džez a iné žánre
Dotácia
1.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
Dotácia
1.12.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
Dotácia
15.3.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.4 Vizuálne umenie
1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
Dotácia
15.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1 500 - 30 000
5%
1.4.3 Aktivity nezávislých galérií
Dotácia
21.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie
Dotácia
21.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie
Dotácia
15.3.17
do 28.2.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.5 Literatúra
1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Dotácia
15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
Dotácia
1.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra
Dotácia
1.12.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra
Dotácia
3.4.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.6 Medziodborové aktivity
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.6.2 Medziodborové podujatia
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela - fáza B
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
3000 - 30 000
5%
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela - fáza C
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
10 000 - 100 000
5%
2. Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
30 000 - 200 000
20%
5 rokov musí mať projekt / podujatie
2.2 Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier
2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
30 000 - 150 000
20%
2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
3 000 - 40 000
5%
2.3 Vydávanie časopisov
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
5 000 - 65 000
5%
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
3000 - 30 000
5%
3. Výskum a vzdelávacie aktivity
3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.1 Literatúra: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.7 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: výskum a vzdelávanie
3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.7.2 Vzdelávacie aktivity: ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility - výskum a vzdelávacie aktivity
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility - výskum a vzdelávacie aktivity
Dotácia
15.12.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility - výskum a vzdelávacie aktivity
Dotácia
3.4.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
4. Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre
4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
4.2 Vznik, prezentácia a šírenie tvorby
4.2 Vznik a prezentácia tvorby
Dotácia
3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
4.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
4.3.2 Neprofesionálne umenie
Dotácia
21.11.16
do 31.01.2018
60 dní
1000 - 30 000
5%
4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1 000 - 30 000
5%
4.4 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Dotácia
3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity
Dotácia
1.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1000 - 30 000
5%
4.5 Kultúrno-osvetové aktivity
4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Dotácia
21.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%
5 Pamäťové a fondové inštitúcie
5.1 Knižnice
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
Dotácia
15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 15 000
5%
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 15 000
5%
5.1.3 Akvizícia knižníc
Dotácia
15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1000 - 15 000
5%
5.2 Múzeá
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
5.2.2 Akvizícia múzeí
Dotácia
13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1000 - 15 000
5%
5.3 Galérie
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
Dotácia
15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1 500 - 30 000
5%
5.3.2 Akvizícia galérií
Dotácia
13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1 000 - 15 000
5%
5.4 Ochrana zbierkových fondov
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
Dotácia
13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov
Dotácia
13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%
Program
Program
Podprogramy
Podprogramy
Štipendiá
1. Umenie
1.1 Divadlo
1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - nezávislé divadlá
Štipendium
15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
1.2 Tanec
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
Štipendium
15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
1.3 Hudba
1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
Štipendium
15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
1.4 Vizuálne umenie
1.4.1 Tvorba a realizácia diel - vizuálne umenie
Štipendium
15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
1.5 Literatúra
1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
Štipendium
15.3.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
1.6 Medziodborové aktivity
1.6.3 - Tvorba multimediálneho diela - fáza A
Štipendium
3.4.17
3/6/9/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3. Výskum a vzdelávacie aktivity
3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.1 Literatúra: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%
3.7 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: výskum a vzdelávanie
3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Štipendium
3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

Štruktúra podpory

Programy a podprogramy podpornej činnosti

Priority štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 stanovené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky:

  1. Podpora projektov k výročiam v roku 2018: 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, 50. výročie augusta 1968 a 100. výročie vzniku prvej Československej republiky.

  2. Podpora činnosti kultúrnych a umeleckých centier poskytujúcich priestor na tvorbu a prezentáciu sú- časného umenia a širokospektrálnych kultúrnych aktivít.

  3. Podpora projektov k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (19. 3. 1817 Beckov – 21. 3. 1888 Hlboké), národného buditeľa, literáta, novinára a politika.

 

Priority štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 stanovené Radou Fondu na podporu umenia:

  1. Podpora projektov využívajúcich interakciu digitálnych technológii s klasickými umeleckými postupmi, témami a médiami.

  2. Podpora projektov zameraných na reflexiu slovenského kultúrneho dedičstva v európskych súvislostiach.

  3. Podpora rozvoja umeleckej kritiky a reflexie súčasného umenia. 

1. Umenie

Fond v rámci Programu 1 - Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného primárne na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít. V rámci podprogramov určených pre medzinárodné prezentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility vo všetkých uvedených oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možno alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu.

 

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov).

 

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. 

1.1 Divadlo

Podprogram 1.1 – Divadlo je zameraný na podporu profesionálneho činoherného divadla, hudobno- dramatického divadla, bábkového divadla a iných alternatívnych foriem divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

 

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2017/2018. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj reprízy (vrátane viacerých premiér). Podporu je možné použiť aj na vzdelávacie aktivity a vydanie odbornej publikácie viažuce sa k uvedeniu javiskového diela, ako aj na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, takisto na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela a neprofesionálne zoskupenia. 
 
O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.1.2 a 1.1.5 (projekty druhej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 
15.2.17 - 15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM:

Štipendium sa poskytuje na vytvorenie adaptácie literárnej, filmovej alebo inej predlohy pre divadelné uvedenie a/alebo na vytvorenie literárnej alebo literárno-obrazovej predlohy pre naštudovanie pôvodnej divadelnej inscenácie. 

Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok. 

Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená profesionálnym divadelným režisérom, dramaturgom, individuálnym divadelným umelcom a profesionálnym divadelným zoskupeniam so zásadným celoslovenským a medzinárodným dosahom.  

15.2.17 - 15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti divadelného umenia a/alebo na uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2017/2018. Podpora je prioritne určená na inovatívne projekty prekračujúce rámec štandardného repertoáru divadiel. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj reprízy (vrátane viacerých premiér). Podporu je možné použiť aj na vzdelávacie aktivity a vydanie odbornej publikácie viažuce sa k uvedeniu javiskového diela, taktiež na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela a neprofesionálne zoskupenia. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.1.1 a 1.1.5 (projekty druhej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 
15.2.17 - 15.3.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
20%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti divadelného umenia a/alebo na uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.1.4 a 1.1.5 (projekty prvej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 
7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadky v oblasti divadelného umenia, realizáciu festivalu v oblasti divadelného umenia a/alebo na realizáciu súťaže v oblasti divadelného umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podporná činnosť je zameraná na projekty, ktoré zahŕňajú viacero umeleckých aktivít a podujatí (reprízy predstavení, workshopy, vzdelávanie publika) realizovaných nekomerčnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti divadelného umenia. Žiadateľ môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.1.1 a 1.1.3. Podpora nie je určená na aktivity, ktoré sa netýkajú divadelného umenia, na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a pre neprofesionálne zoskupenia.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.1.3 a 1.1.5 (projekty prvej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí nezávislého divadla/divadelného zoskupenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti divadelného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti divadelného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slo- venských a zahraničných tvorcov. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.1.3 a 1.1.4, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.1.1. a 1.1.2. 

7.10.16 - 3.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizácia medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti divadelného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti divadelného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slo- venských a zahraničných tvorcov. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.1.3 a 1.1.4, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.1.1. a 1.1.2. 

 
 
15.2.17 - 15.3.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizácia medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

1.2 Tanec

Podprogram 1.2 – Tanec je zameraný na podporu profesionálneho tanečného a pohybového divadla, iných al- ternatívnych foriem tanca a pantomímy, s cieľom udržania kontinuity rozvoja tanečného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a realizáciu inscenácie, ktorá bude verejne prezentovaná v sezóne 2017/2018. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj reprízy (vrátane viacerých premiér). Podporu je možné použiť aj na vydanie odbornej publikácie viažucej sa ku konkrétnej prezentačnej aktivite a na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela a neprofesionálne zoskupenia.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.2.4 (projekty druhej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 

15.2.17 - 15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM:

Štipendium sa poskytuje výlučne na vytvorenie (naštudovanie) a uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia, ktoré žiadateľ buď verejne uvedie a/alebo poskytne záznam z neverej- ného vystúpenia. 

Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok. 

Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – jednotlivci, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti tanečného umenia. Štipendium sa poskytuje na tri, šesť, deväť a dvanásť mesiacov.

15.2.17 - 15.3.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

  1. Dotácia sa poskytuje na tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti tanečného umenia a/alebo na uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.2.3 a 1.2.4 (projekty prvej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadky v oblasti tanečného umenia, realizáciu festivalu v oblasti tanečného umenia a/alebo na realizáciu súťaže v oblasti tanečného umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

 

Podporná činnosť je zameraná na projekty, ktoré zahŕňajú viacero umeleckých aktivít a podujatí (reprízy predstavení, workshopy, vzdelávanie publika) realizovaných nekomerčnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti tanečného umenia. Žiadateľ môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.2.1 a 1.1.2. Podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú tanečného umenia, na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a pre neprofesionálne zoskupenia.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhod- ne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov, je spoločná aj pre podprogramy 1.2.2 a 1.2.4 (projekty prvej polovice roka 2017). 

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí tanečného zoskupenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tanečného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti tanečného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické ná- klady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná aj pre podprogramy 1.2.2 a 1.2.3, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.2.1. 

7.10.16 - 3.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizácia medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tanečného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti tanečného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické ná- klady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná aj pre podprogramy 1.2.2 a 1.2.3, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.2.1. 

15.2.17 - 15.3.17
28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizácia medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

1.3 Hudba

Podprogram 1.3 – Hudba je zameraný na podporu profesionálneho hudobného umenia s cieľom udržania kon- tinuity hudobného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby, ako aj na šírenie hudby prostredníctvom nosičov alebo internetu, a to najmä diel pôvodnej hudobnej tvorby, dramatur- gicky výnimočného, či historicky významného titulu v interpretácii slovenských interpretov, alebo slovenských a zahraničných interpretov. Podpora na nahrávky je poskytovaná vydavateľským subjektom a je určená na priame náklady súvisiace s realizáciou nahrávky, výrobou nosiča a jeho distribúciu v rámci Slovenskej republiky. Podporu je možné použiť aj na vydanie odbornej publikácie viažucej sa k uvedeniu diela a na vytvorenie audio- vizuálneho záznamu. V rámci podprogramu podpora nie je určená pre koncerty, ak súčasťou projektu nie je naštudovanie nového hudobného diela. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesio- nálne zoskupenia.

 

O predložených úplných žiados- tiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.3.4 (projekty druhej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 

15.2.17 - 15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM:

Štipendium sa poskytuje na tvorbu nového hudobného diela, kompozície, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu a/alebo na naštudovanie a realizácia nového hudobného diela, ktoré žiadateľ verejne uvedie, alebo zrealizuje jeho nahrávku (akceptujú sa aj pracovné verzie). 

Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok. 

Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych hudobných skladateľov, výkonných individuálnych hudobných umelcov a hudobné zoskupenia, ktoré majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah. 

 

 

15.2.17 - 15.3.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na tvorbu hudobného diela, uvedenie nového hudobného diela a/alebo na šírenie hudobného diela. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží a koncertov v oblasti klasickej a experimentálnej hudby a s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvi- siacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov. 

19.10.16 - 21.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadky v oblasti hudobného umenia, realizáciu festivalu v oblasti hudobného umenia, realizáciu súťaže v oblasti hudobného umenia a/alebo na realizáciu koncertu v oblasti hudobného umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží a koncertov v oblasti džezu a iných žánrov hudby (elektronická hudba, folk, country, gospel, world music a podobne) s celosloven- ským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvi- siace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre poloprofesionálne zoskupenia.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov. 

3.11.16 - 1.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA: 

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadky v oblasti hudobného umenia, realizáciu festivalu v oblasti hudobného umenia, realizáciu súťaže v oblasti hudobného umenia a na realizáciu koncertu v oblasti hudobného umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch umenia a rozvoj bilaterálnej a multilate- rálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti hudobného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti hudobného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) bude spoločná pre podprogram 1.3.3, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) bude spoločná pre podprogram 1.3.1. 

3.11.16 - 1.12.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch umenia a rozvoj bilaterálnej a multilate- rálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti hudobného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti hudobného umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) bude spoločná pre podprogram 1.3.3, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) bude spoločná pre podprogram 1.3.1. 

 
 
15.2.17 - 15.3.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálnych umení, ktoré budú následne verejne prezentované. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.4.4 (projekty druhej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 

15.2.17 - 15.3.17
3/6/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM:

Štipendium sa poskytuje na tvorbu diela vizuálneho umenia, ktoré bude po realizácii verejne prezentované. 

Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok. 

Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych vizuálnych umelcov (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), ktorí majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov individuálnych a kolektívnych výstav, salónov, festivalov a iných typov prezentačných aktivít v oblasti vizuálneho umenia s celoslovenským, alebo medziná- rodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov. 

16.11.16 - 15.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1 500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu samostatnej výstavy v oblasti vizuálneho umenia, realizáciu kolektívnej výstavy v oblasti vizuálneho umenia, realizáciu salónu oblasti vizuálneho umenia a/alebo na realizáciu festivalu v oblasti vizuálneho umenia. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podporná činnosť je zameraná na projekty, ktoré zahŕňajú viacero umeleckých aktivít a podujatí (výstavy, prezentačné aktivity, workshopy, vzdelávanie publika) realizovaných nekomerčnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti vizuálneho umenia. Žiadateľ môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpo- ry v podprograme 1.4.2 (žiada si na sériu výstav, nie na jednotlivé výstavy samostatne). Podpora nie je tiež určená na náklady na tvorbu umeleckých diel, taktiež na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov. Podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú vizuálneho umenia (aj keď sa odohrávajú v priestoroch galérie), na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.4.4 (projekty prvej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov. 

19.10.16 - 21.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí nezávislej galérie. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti vizuálneho umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti vizuálneho umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, výstavách, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.4.3, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.4.1. 

19.10.16 - 21.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA: 

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti vizuálneho umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti vizuálneho umenia, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, výstavách, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. 

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5-členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.4.3, druhá 5-členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.4.1. 

15.2.17 - 15.3.17
do 28.2.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA: 

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility. 

Výška udeľovaných dotácií: 1500 - 30 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

1.5 Literatúra

Podprogram 1.5 – Literatúra je zameraný na podporu vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených primárne do distribučnej siete v Slovenskej republike, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. 

Podpora je určená na tvorbu a vydávanie literárne hodnotných knižných publikácií, najmä prvé vydania diel pôvodnej literatúry súčasných autorov a reedície knižných titulov. Súčasťou publikácií musí byť aj ilustračné stvárnenie.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje výlučne na tvorbu literárneho diela pre deti a mládež, ktoré žiadateľ po dokončení predloží vo forme rukopisu. 

Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – jednotlivci, pričom podpora je určená pre autorov, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti literatúry a majú zásadný celoslovenský a/alebo medzinárodný dosah.  

Štipendium sa poskytuje na tri, šesť, deväť a dvanásť mesiacov.

 

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vydanie knižnej publikácie v oblasti umeleckej literatúry pre deti a mládež. 

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

 

Podpora je určená na tvorbu a vydávanie slovenskej umeleckej literatúry (poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu, literárneho scenára, literárnej adaptácie a podobne), najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných autorov, reedície knižných titulov, kritické vydania, nové textové výbery súčasných a starších autorov, nové vydania a reedície významných diel pôvodnej klasickej a súčasnej literatúry. Minimálny povinný počet vydaných výtlačkov je pri próze 500 kusov, pri poézii 300 kusov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

15.2.17 - 15.3.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje na tvorbu umeleckého literárneho diela, ktoré žiadateľ po dokončení predloží vo forme rukopisu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre autorov, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti literatúry a majú zásadný celoslovenský, a/alebo medzinárodný dosah. Štipendium sa poskytuje na tri, šesť, deväť a dvanásť mesiacov.

15.2.17 - 15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vydanie knižnej publikácie v oblasti umeleckej literatúry.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na realizáciu prekladov a vydávanie inojazyčných diel umeleckej literatúry (poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu), najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných zahraničných autorov, reedície knižných titulov, kritické vydania, nové textové výbery súčasných a klasických autorov, nové vydania a reedície významných diel klasickej a súčasnej zahraničnej literatúry. Nepodporujú sa preklady cez tretí jazyk. Minimálny povinný počet vydaných výtlačkov je 500 kusov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje na: preklad inojazyčného literárneho diela pre deti a mládež do slovenčiny, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu, preklad inojazyčného umeleckého literárneho diela do slovenčiny, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu, preklad slovenského literárneho diela pre deti a mládež do iného jazyka, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu a/alebo na preklad slovenského umeleckého literárneho diela do iného jazyka, ktorý žiadateľ predloží vo forme rukopisu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre prekladateľov, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti literatúry a majú zásadný celoslovenský a/alebo medzinárodný dosah.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na: vydanie prekladu slovenskej publikácie v oblasti umeleckej literatúry do iného jazyka, vydanie prekladu inojazyčnej publikácie v oblasti umeleckej literatúry do slovenského jazyka, vydanie prekladu slovenskej publikácie v oblasti umeleckej literatúry pre deti a mládež do iného jazyka, a/alebo na vydanie prekladu inojazyčnej publiká
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, knižných výstav, autorských čítaní, prezentácií autorov a diel, súťaží a podujatí zameraných na výchovu k čítaniu s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.5.5 (projekty prvej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov.

3.11.16 - 1.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu knižnej výstavy v oblasti literatúry a knižnej kultúry, realizáciu súťaže v oblasti literatúry a knižnej kultúry, realizáciu prehliadky v oblasti literatúry a knižnej kultúry, realizáciu výchovného a/alebo prezentačného podujatia v oblasti literatúry a knižnej kultúry a/alebo na realizáciu festivalu v oblasti literatúry a knižnej kultúry
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia v oblasti literatúry a knižnej kultúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti literatúry. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti literatúry, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.5.4, druhá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017), bude vytvorená z členov odbornej komisie pre podprogramy 1.5.1 a 1.5.3.

3.11.16 - 1.12.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie, a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti literatúry. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobility umelcov z oblasti literatúry, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogram 1.5.4, druhá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017), bude vytvorená z členov odbornej komisie pre podprogramy 1.5.1 a 1.5.3.

1.3.17 - 3.4.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie, a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia v oblasti literatúry, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

1.6 Medziodborové aktivity

Podprogram 1.6 – Medziodborové aktivity je zameraný na medziodborové profesionálne kultúrne aktivity a iniciatívy, ktoré sú súhrnom aktivít a/alebo interakcie viacerých druhov profesionálneho umenia. Podpora v rámci toho programu je určená aj na tvorbu multimediálnych diel.

Podpora je určená na náklady súvisiace s tvorbou, realizáciou, naštudovaním, a/alebo vydaním diel, vrátane vydávania komiksov a audiokníh, ktorých zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii, určených na verejnú prezentáciu, uvedenie a/alebo distribúciu.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia je určená na realizáciu diela, ktorého zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia,  ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

 

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov a jednorazových umeleckých podujatí prekračujúcich rámec jedného druhu umenia s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Podpora je určená aj na projekty, ktoré sú sprievodnými aktivitami podujatí upozorňujúcimi na širšie kultúrno-spoločenské problémy, pričom musí ísť o profesionálne umelecké a kultúrne aktivity/prezentácie.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 1.1.5 (projekty prvej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov.

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadky v oblasti medziodborových aktivít, realizáciu festivalu v oblasti medziodborových aktivít a/alebo na realizáciu jednorazového prezentačného podujatia v oblasti medziodborových aktivít.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia,  ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. Podporná činnosť v tomto programe zahŕňa i podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava multimediálneho diela. Podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných hier.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna samostatná odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

1.3.17 - 3.4.17
3/6/9/12 mes. (do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje na vytvorenie multimediálneho diela vo forme funkčného prototypu, vrátane príslušnej dokumentácie (ADD, GDD, TDD).
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená predovšetkým pre začínajúcich a nezávislých profesionálnych tvorcov pôsobiacich v oblasti kreatívneho priemyslu.

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. Podporná činnosť v tomto programe zahŕňa i podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava multimediálneho diela. Podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných hier.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna samostatná odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

DOTÁCIA

Dotácia je určená na tvorbu multimediálneho diela vo forme vertical slice a/alebo na podujatie, ktorého výsledkom je tvorba multimediálneho diela.
Výška udeľovaných dotácií: 3 000 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. Podporná činnosť v tomto programe zahŕňa i podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava multimediálneho diela. Podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných hier.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna samostatná odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

DOTÁCIA:

Podpora je určená na tvorbu multimediálneho diela vo forme beta final.
Výška udeľovaných dotácií: 10 000 – 100 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

2. Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy

Fond v rámci Programu 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia primárne realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a ľudovej kultúry. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (ak nie je uvedené inak). V rámci podprogramu 2.2.2, 2.3.1 a 2.3.2 jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov). V rámci podprogramu 2.1 a 2.2.1 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Podpora je určená pre usporiadateľov najvýznamnejších prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským a/alebo s medzinárodným významom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, alebo ľudovej kultúry. Podpora je určená najmenej na jedno podujatie z každého druhu umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry. Cieľom podpornej činnosti sú náklady súvisiace s realizáciou podujatia, vrátane bezprostredných prevádzkových nákladov a účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

Podmienkou poskytnutia podpory je to, aby bolo podujatie (nevyhnutne ho nemusí organizovať totožný subjekt) preukázateľne realizované bez prerušenia 5 rokov, alebo s prerušeniami 8 rokov, pričom zrealizovaných musí byť minimálne 5 ročníkov. V prípade bienále je podmienkou, aby sa podujatie uskutočnilo minimálne trikrát, v prípade trienále minimálne dvakrát. V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu podujatia aj na rok 2018 a 2019, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2017, resp. na rok 2017 a 2018, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie. O viacročnú podporu si nemožno požiadať na realizáciu podujatí, ktoré sa nekonajú každoročne (bienále, trienále).

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
30 000 - 200 000
20%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu prehliadky, realizáciu festivalu a/alebo na realizáciu súťaže.
Výška udeľovaných dotácií: 30 000 EUR – 200 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

2.2 Aktivity nezávislých kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre usporiadateľov najvýznamnejších prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským a/alebo s medzinárodným významom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, alebo ľudovej kultúry. Podpora je určená najmenej na jedno podujatie z každého druhu umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry. Cieľom podpornej činnosti sú náklady súvisiace s realizáciou podujatia, vrátane bezprostredných prevádzkových nákladov a účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Podpora je určená pre väčšie kultúrne a umelecké centrá, ktoré vyvíjajú pravidelnú činnosť na lokálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, pričom prepájajú viaceré profesionálne umelecké aktivity, kultúrne a vzdelávacie aktivity. Podpora je určená najmä organizátorom a usporiadateľom týchto kultúrnych aktivít na priame a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou. Podmienkou udelenia dotácie je to, aby kultúrne a/alebo umelecké centrum preukázateľne aktívne fungovalo minimálne 5 rokov (nevyhnutne nemusí ísť o totožný subjekt).

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 2.2.2, ktorá bude mať 5 členov. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivými žiadateľmi, ktorým pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
30 000 - 150 000
20%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých a kultúrnych aktivít a podujatí.
Výška udeľovaných dotácií: 30 000 EUR – 150 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry,  ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre regionálne a začínajúce kultúrne a umelecké centrá, ktoré vyvíjajú pravidelnú činnosť na lokálnej alebo regionálnej úrovni, pričom prepájajú profesionálne umelecké aktivity, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zároveň rozvíjajú miestne kultúrne a umelecké špecifiká. Podpora je určená najmä organizátorom a usporiadateľom týchto kultúrnych aktivít na priame a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou.

 

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie. O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 2.2.1, ktorá bude mať 5 členov.

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
3 000 - 40 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu umeleckých a kultúrnych aktivít a podujatí.
Výška udeľovaných dotácií: 3 000 - 40 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry,  ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

2.3 Vydávanie časopisov

Podpora v rámci podprogramu je určená pre vydávanie periodík s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré dominantne reflektujú umelecké a kultúrne aktivity v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), literatúry, umeleckého prekladu, ľudovej kultúry a kreatívneho priemyslu, alebo sa venujú viacerým z týchto oblastí. Podpora nie je určená pre periodiká dominantne zamerané na reflexiu audiovizuálnej kultúry a komerčne zamerané časopisy.

Podpora je určená na vydávanie a distribúciu tlačených periodických publikácií, ktoré vyšli v tlačenej podobe minimálne dvakrát v posledných troch rokoch. Časopisy musia obsahovať najmä odborné texty, eseje, preklady odborných textov, recenzie, glosy, reportáže, rozhovory, fejtóny, a/alebo ukážky nových diel z jednej alebo z viacerých oblastí, na ktoré je zameraná podpora v celom podprograme. Podpora je určená aj na časopisy pre deti a mládež, pri ktorých sa zásadne prihliada i na ilustračné stvárnenie periodika. Časopis musí vychádzať minimálne 4x ročne a musí byť zapísaný v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry SR. Podpora je určená najmenej pre jeden časopis z každej oblasti umenia a ľudovej kultúry. Podpora nie je určená pre periodiká, ktoré vychádzajú iba v internetovej verzii. Oprávneným výdavkom sú aj náklady na webstránku, elektronickú verziu časopisu a distribúciu.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 2.3.2, ktorá bude mať 7 členov.

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
5 000 - 65 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.
Výška udeľovaných dotácií: 5 000 EUR – 65 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – živnostníci a právnické osoby, ktoré profesionálne pôsobia v oblasti umenia a ľudovej kultúry. Podpora nie je určená pre vysoké školy, kultúrno-osvetové strediská a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest a VÚC.

Podpora je určená pre vydávanie internetových časopisov, magazínov a umelecko-kritických portálov, vrátane začínajúcich projektov. Časopisy musia obsahovať najmä odborné texty, eseje, preklady odborných textov, recenzie, glosy, reportáže, rozhovory, fejtóny, a/alebo ukážky nových diel z jednej alebo z viacerých oblastí, na ktoré je zameraná podpora v celom podprograme. Časopis, magazín alebo portál musí mať funkčnú redakčnú radu zverejnenú na webovom sídle, musí mu byť pridelené ISSN, založené funkčné a aktívne webové sídlo, na ktorom pred podaním žiadosti zverejnené primerané množstvo príspevkov. Podpora nie je určená pre časopisy, ktoré vychádzajú v tlačenej podobe.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodne jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 2.3.2, ktorá bude mať 7 členov.

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
3000 - 30 000
5%

DOTÁCIA:

Dotácia sa poskytuje na vydávanie internetových časopisov.
Výška udeľovaných dotácií: 3 000 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia, kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

3. Výskum a vzdelávacie aktivity

Fond v rámci Programu 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových aktivít, ľudovej kultúry, umenia a kultúry všeobecne. Podpora je určená tiež na realizáciu vzdelávacích aktivít určených primárne pre odborné publikum (vrátane študentov umeleckých škôl) alebo pre širokú verejnosť, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. V rámci podprogramov určených pre medzinárodné prezentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility vo všetkých uvedených oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov). Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ o štipendium podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v programe 3 je podporou samotnej odbornej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.1 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu divadla, vydávanie publikácii viažucich sa k divadelnej činnosti a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny divadla, divadelná teória, monografie o osobnostiach divadla) dotýkajúcej sa divadelného umenia, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie divadelného umenia Štipendium sa poskytuje na tri, šesť, deväť a dvanásť mesiacov.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie, realizáciu odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie a/alebo na vydanie prekladovej odbornej publikácie
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená realizátorom vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, interpretačných kurzov, projektov zameraných na manažment divadla, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti divadelného umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov, reflektujúcich divadelnú kultúru, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment divadla a/alebo na realizáciu popularizačného projektu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.2 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu tanca, vydávanie publikácii viažucich sa k tanečnému umeniu a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny tanca, tanečná teória, monografie o osobnostiach tanca) dotýkajúcej sa tanca, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie tanečného umenia.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie, realizáciu odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie a/alebo na vydanie prekladovej odbornej publikácie.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, interpretačných kurzov, projektov zameraných na manažment tanečného umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti tanečného umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov, ktoré reflektujú tanečné umenie, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment tanca a/alebo na realizáciu popularizačného projektu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.5 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu literatúry a knižnej kultúry, vydávanie publikácii viažucich sa k literatúre a knižnej kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny hudby, hudobná teória, monografie o osobnostiach hudby) dotýkajúcej sa hudby, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie hudobného umenia.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie, realizáciu odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, a/alebo na vydanie prekladovej odbornej publikácie.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, koncertných podujatí zameraných na výchovu k hudbe, interpretačných kurzov, projektov zameraných na manažment hudobného umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom zameraných na hudobné umenie. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov, reflektujúcich hudobné umenie na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment hudby, realizáciu popularizačného projektu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.4 – je zameraný na odbornú kritickú reflexiu vizuálneho umenia, (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), vydávanie publikácii viažucich sa k vizuálnej kultúre a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, syntetické a monografické publikácie z dejín a teórie jednotlivých druhov vizuálneho umenia, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie vizuálneho umenia.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie, realizáciu odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie a/alebo na vydanie prekladovej odbornej publikácie
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, projektov zameraných na manažment vizuálneho umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti vizuálneho umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich vizuálne umenie, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment vizuálneho umenia, realizáciu popularizačného projektu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 EUR – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.5 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu literatúry a knižnej kultúry, vydávanie publikácii viažucich sa k literatúre a knižnej kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny literatúry, literárna teória, monografie o osobnostiach literatúry, literárne slovníky) dotýkajúcej sa literatúry a knižnej kultúry (dejiny knižnej kultúry, stav knižnej kultúry a synergia jej zložiek, vý- skum a podpora čítania), na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elektronických databáz o literatúre a knižnej kultúre.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená kritikom, teoretikom, historikom, výskumníkom a iným odborným pracovníkom profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie literatúry a knižnej kultúry.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie, realizáciu odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie a/alebo na vydanie prekladovej odbornej publikácie
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment literatúry, popularizačných projektov, periodických a neperiodických aktivít literárneho života na celoslovenskej úrovni určených verejnosti, literárne večery, autorské čítania, literárno-spoločenské podujatia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok, či kurzov, reflektujúcich literatúru na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment literatúry a knižnej kultúry, realizáciu popularizačného projektu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram 3.6 – je zameraný na odbornú kritickú reflexiu umenia a kultúry, vydávanie publikácii viažucich sa k umeniu a kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a na vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, dotýkajúcich sa viacerých druhov umenia s interdisciplinárnym záberom alebo reflektujúcich umenie a kultúru z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdie, estetika, sociológia, psychológia). Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje i na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje sa výlučne na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie umenia, kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdie, estetika, sociológia, psychológia). Štipendium sa poskytuje na tri, šesť, deväť a dvanásť mesiacov.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie, realizáciu odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie, vydanie prekladovej odbornej publikácie.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 EUR – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment umenia a kultúry všeobecne, popularizačných projektov, interpretačných kurzov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom reflektujúcich umenie a kultúru z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdie, estetika, sociológia, psychológia). Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok či kurzov reflektujúcich umenie a kultúru na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

 

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizácie vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a/alebo na realizáciu popularizačného projektu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

3.7 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.7 – je zameraný na odbornú reflexiu ľudovej kultúry, reflexiu kultúrno-výchovnej činnosti, vydávanie publikácii viažucich sa k týmto aktivitám a na odborné vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.

Podprogram podporuje realizáciu vedecko-výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie odborných publikácií z oblasti etnológie, folkloristiky a príbuzných disciplín zameraných na oblasť ľudovej kultúry a publikácií, ktoré sú výsledkom reflexie kultúrno-osvetovej činnosti. Podpora je určená aj na realizáciu a vydá- vanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním výstupov výskumnej činnosti, metodické materiály ku kultúrno-osvetovej činnosti, k ochrane ľudovej kultúry, vrátane zvukových, zvukovo-obrazových záznamov, či multimediálnych záznamov.

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 a 3.8 (prvá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov. 

1.3.17 - 3.4.17
3/6/12 mes.(do 31.05.2018)
60 dní
podľa aktuálneho priemerného platu
0%

ŠTIPENDIUM

Štipendium sa poskytuje poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie a/alebo na realizáciu odborného prekladu.
Výška štipendia: Mesačná suma individuálneho štipendia sa určuje podľa výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za predchádzajúci kalendárny rok.
Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre kritikov, teoretikov, historikov, výskumníkov a iných odborných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti reflexie divadelného umenia. Štipendium sa poskytuje na tri, šesť, deväť a dvanásť mesiacov.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu výskumu, realizáciu odbornej kritickej reflexie, realizáciu odborného prekladu, vydanie pôvodnej odbornej publikácie a/alebo na vydanie prekladovej odbornej publikácie
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích odborných workshopov, tvorivých kurzov, letných škôl, projektov zameraných na manažment v oblasti práce s ľudovou kultúrou, popularizačných projektov, odborných vzdelávacích podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom zameraných na reflexiu a uchovávanie ľudovej kultúry a na kultúrno-osvetovú činnosť. Podpora sa poskytuje usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, odborných seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prí- padne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

 

O žiadostiach predložených v podprogramoch 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2 a 3.8 (druhá výzva) bude rozhodovať jedna prierezová odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

 

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu vzdelávacej aktivity, realizáciu odborného podujatia, realizáciu projektu zameraného na manažment ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti aúalebo na realizáciu popularizačného projektu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 EUR – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami, organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov, výskumníkov, kritikov, odborníkov vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 7 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogramy 3.1.2 až 3.7.2, druhá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017), bude vytvorená z členov odbornej komisie pre podprogramy 3.1.1 až 3.7.1.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility.

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami, organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov, výskumníkov, kritikov, odborníkov vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 7 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) je spoločná pre podprogramy 3.1.2 až 3.7.2, druhá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017), bude vytvorená z členov odbornej komisie pre podprogramy 3.1.1 až 3.7.1.

1.3.17 - 3.4.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje sa na realizáciu medzinárodnej prezentácie a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility.

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

4. Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Fond v rámci Programu 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie ľudovej kultúry, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, výchovu k jednotlivých druhom umenia a kultúry, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Rovnako podporuje festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu, neprofesionálneho umenia a kultúrno-osvetovej činnosti. V rámci podprogramov určených pre medzinárodné prezentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility v oblasti ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov).

Podprogram 4.1 – Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre je určený na podporu projektov zameraných na starostlivosť o ľudovú kultúru, predovšetkým na jej identifikáciu, inventarizáciu, dokumentáciu, archiváciu, ďalej na šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrne dedičstva na Slovensku, výskumnú činnosť súvisiacu s prípravou nominácie na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vydávanie monografií a kultúrno-historickej a spolo- čenskej topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť ľudovej kultúry.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná pre podprogram 4.2 a 4.5 (projekty druhej polovice roka 2017, ktorá bude mať 7 členov.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu odborných činností zameraných na oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry (vrátane prejavov folkorizmu).
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podprogram 4.2 – Vznik a prezentácia tvorby je zameraný najmä na podporu vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti ľudovej kultúry, folklorizmu, neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, koncertov, výstav a pod., ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná pre podprogramy 4.1 a 4.5 (projekty druhej polovice roka 2017), ktorá bude mať 7 členov.

1.3.17 - 3.4.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na vznik a prezentáciu autorskej tvorby v oblasti ľudovej kultúry a/alebo na vznik a prezentáciu autorskej tvorby v oblasti amatérskej umeleckej tvorby.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti ľudovej kultúry, folkorizmu a/alebo neprofesionálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

4.3 Prehliadky, festivaly, súťaže

Podprogram 4.3 – Prehliadky, festivaly a súťaže je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských, krajských a regionálnych festivalov, prehliadok a súťaží z oblasti ľudovej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.

Podprogram je zameraný na podporu realizácie festivalov, prehliadok a súťaží v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folkorizmu. Podpora je určená aj organizátorom jednorazových podujatí, ktorých súčasťou je uvedenie a prí- prava nového diela.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 4.5 (projekty prvej polovice roka 2017), ktorá bude mať 5 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1 000 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu koncertných aktivít, festivalov, súťaží a odborné publikácie vydané k týmto podujatiam.
Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: realizáciu prehliadky v oblasti ľudovej kultúry / folklorizmu, realizáciu prezentačného podujatia v oblasti ľudovej kultúry / folklorizmu, realizáciu festivalu v oblasti ľudovej kultúry / folklorizmu a/alebo na realizáciu súťaže ľudovej kultúry/ folklorizmu.

Podpora je určená na náklady súvisiace s realizáciou festivalov prehliadok a súťaží v oblasti neprofesionálneho umenia (divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra).

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

19.10.16 - 21.11.16
do 31.01.2018
60 dní
1000 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prehliadky v oblasti neprofesionálneho umenia, realizáciu prezentačného podujatia v oblasti neprofesionálneho umenia, realizáciu festivalu v oblasti ľudovej neprofesionálneho umenia a/alebo na realizáciausúťaže neprofesionálneho umenia
Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti ľudovej kultúry, folkorizmu a/alebo neprofesionálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

4.4 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

Podprogram 4.5 – Kultúrno-osvetová činnosť podporuje edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, ako aj postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti na krajskej a celoštátnej úrovni.

Podpora je zameraná na podporu postupových krajských a celoštátnych súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Celoštátne postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti sa riadia Princípmi realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti. Podpora nie je určená pre regionálne postupové súťaže a prehliadky.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

7.10.16 - 3.11.16
do 31.12.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu postupovej prehliadky na krajskej úrovni, realizáciu postupovej prehliadky na celoštátnej úrovni, realizáciu postupovej súťaže na krajskej úrovni a/alebo na realizáciu postupovej súťaže na celoštátnej úrovni.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne žiadateľom, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, osvojovanie si tradičných zručností a spoznávanie súčasných foriem umenia a kultúry. Podporuje aj rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na kultúrnospoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu. Podpora je určená aj organizátorom workshopov a tvorivých dielní najmä pre deti a mládež zameraných na výchovu k všetkým druhom umenia – divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra – ako aj iným oblastiam umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Do podprogramu spadá aj podpora realizácie spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickým udalostiam nadregionálneho významu, ktoré svojím charakterom korešpondujú s vecným zameraním programu.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia, ktorá bude mať 7 členov.

3.11.16 - 1.12.16
do 31.12.2017
60 dní
1000 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu kultúrno-osvetových aktivít a/alebo na realizáciu vzdelávacích aktivít.
Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti ľudovej kultúry, folkorizmu, profesionálneho a neprofesionálneho umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spoluprá- ce v oblasti ľudovej kultúry a folklorizmu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti ľudovej kultúry, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) spoločná aj pre podprogram 4.3.2, druhá 7 členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) spoločná aj pre podprogramy 4.1 a 4.2.

19.10.16 - 21.11.16
do 31.08.2017
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie, a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti ľudovej kultúry a/alebo neprofesionálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spoluprá- ce v oblasti ľudovej kultúry a folklorizmu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti ľudovej kultúry, prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

 

O predložených úplných žiadostiach rozhodnú dve odborné komisie, prvá 5 členná odborná komisia (projekty prvej polovice roka 2017) spoločná aj pre podprogram 4.3.2, druhá 7 členná odborná komisia (projekty druhej polovice roka 2017) spoločná aj pre podprogramy 4.1 a 4.2.

1.3.17 - 3.4.17
do 28.02.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu medzinárodnej prezentácie, a/alebo na realizáciu medzinárodnej mobility.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti ľudovej kultúry a/alebo neprofesionálneho umenia, ktorí sú špecifikovaní v predpise  Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017. 

5 Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 5 - Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov).

5.1 Knižnice

Podprogram 5.1 – Knižnice je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj knižníc a ich služieb, zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a na vybavenie objektov a priestorov. Podpora je určená aj na odbornú ochranu a uloženie knižničného fondu, spracovanie, sprístupňovanie, digitalizáciu, reštaurovanie a ochranu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov. Projekty je možné zamerať aj na skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná tiež pre podprogram 5.1.3, ktorá bude mať 5 členov.

15.2.17 - 15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1500 - 15 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu odbornej činnosti knižnice, realizáciu skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry, realizáciu odbornej ochrany historického knižného dokumentu alebo historického knižného fondu a/alebo na realizáciu skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 15 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstav, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania. Podpora je určená aj na projekty celoživotného vzdelávania zamestnancov knižníc a používateľov knižnično-informačných služieb, na projekty odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov knižníc (odborné konferencie, semináre, sympózia, školenia, kurzy, workshopy), vydávania odborných publikácií a prezentácia výsledkov prieskumov a výskumov, na projekty zamerané na propagáciu, marketing, informačné, edičné a publikačné aktivity.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 15 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu komunitných aktivít, realizáciu vzdelávacích aktivít pre verejnosť, realizáciu vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov, realizáciu multikultúrnych aktivít, vydávanie odborných publikačných výstupov, realizáciu prezentačných aktivít a/alebo na realizáciu propagačných a marketingových projektov.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 15 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky alebo musí ísť o projekt Spolku slovenských knihovníkov a knižníc alebo o projekt Slovenskej asociácie knižníc a musí mať jednu z právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 10% žiadanej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice.

15.2.17 - 15.3.17
do 31.05.2018
60 dní
1000 - 15 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na nákup knižničného fondu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 15 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

5.2 Múzeá

Podprogram 5.2 - Múzeá je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.

 

 

Podpora je určená na projekty vytvárania nových stálych expozícií alebo obnovu, modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou múzea a galérie a na realizáciu virtuálnych expozícií a výstav. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť múzeí, realizáciu publikačných a iných edičných výstupov vedeckovýskumných úloh a odbornej činnosti, pričom podpora môže byť použitá výlučne na publikácie, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť. Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, seminá- re, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.). Podpora nie je určená na podujatia k výročiam subjektov.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna samostatná odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prezentačných aktivít, realizáciu novej stálej expozície, realizáciu dopĺňania stálych expozícií, realizáciu vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, realizáciu odborných podujatí, vydávanie odborných publikačných výstupov realizáciu propagačných a marketingových projektov a/alebo na realizovanie projektu využívajúceho zdigitalizované zbierkové predmety.
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne na projekty múzeí, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, na projekty múzejných zariadení, ktoré sú evidované v Evidencii múzejných zariadení a galerijných zariadení evidovaných v Evidencii galerijných zariadení a na projekty Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM. Žiadateľ musí mať jednu z právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

Podpora je určená na projekty múzeí zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ je povinný v rozpočte rozpísať cenu každého zbierkového predmetu, alebo súboru predmetov, na ktoré si žiada podporu.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna samostatná odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

15.3.17 - 13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1000 - 15 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na akvizíciu zbierkových predmetov a/alebo na akvizícia súboru zbierkových predmetov.
Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 15 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne na projekty múzeí zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Žiadateľ musí mať jednu z právnych foriem,  ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

5.3 Galérie

Podprogram 5.3 - Galérie je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami a galériami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí a galérií, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.

 

 

Podpora je určená na projekty vytvárania nových stálych expozícií alebo obnovu, modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou múzea a galérie a na realizáciu virtuálnych expozícií a výstav. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť galérií, realizáciu publikačných a iných edičných výstupov vedeckovýskumných úloh a odbornej činnosti, pričom podpora môže byť použitá výlučne na publikácie, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť. Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.). Podpora nie je určená pre podujatia k výročiam subjektov.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna samostatná odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

16.11.16 - 15.12.16
do 31.01.2018
60 dní
1 500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu prezentačných aktivít, realizáciu novej stálej expozície, realizáciu dopĺňania stálych expozícií, realizáciu vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, realizáciu odborných podujatí, vydávanie odborných publikačných výstupov, realizáciu propagačných a marketingových projektov a/alebo na realizovanie projektu využívajúceho zdigitalizované zbierkové predmety.

Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne na projekty galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, na projekty múzejných zariadení, ktoré sú evidované v Evidencii múzejných zariadení a galerijných zariadení evidovaných v Evidencii galerijných zariadení a na projekty Rady galérií Slovenska a Slovenského komitétu ICOM. Žiadateľ musí mať jednu z právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

Podpora je určená na projekty galérií zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ je povinný predkladať samostatnú žiadosť na akvizíciu každého zbierkového predmetu alebo súboru zbierkových predmetov, ak jeho/ich hodnota prevyšuje sumu 1 000 EUR. Žiadateľ je povinný v rozpočte rozpísať cenu každého zbierkového predmetu, alebo súboru predmetov, na ktoré si žiada podporu.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna samostatná odborná komisia, ktorá bude mať 5 členov.

15.3.17 - 13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1 000 - 15 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na akvizíciu zbierkových predmetov a/alebo na akvizíciu súboru zbierkových predmetov
Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 15 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne na projekty galérií zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Žiadateľ musí mať jednu z právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

5.4 Ochrana zbierkových fondov

Podprogram 5.4 – Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov ako aj na projekty zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov

Podpora je určená na projekty zamerané na obnovu, reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov. 

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 5.4.2, ktorá bude mať 7 členov.

15.3.17 - 13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu odborného ošetrenia zbierkových predmetov
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne na projekty múzeí a galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Žiadateľ musí mať jednu z právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.

Podpora je zameraná na projekty v oblasti zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického vybavenia a zariadenia budov a priestorov, v ktorých sú trvalo alebo dočasne uložené zbierkové predmety múzeí a galérií, historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy. Podprogram je zároveň zameraný aj na podporu projektov v oblasti zabezpečenia trvalého odborného uloženia hnuteľného kultúrneho dedičstva prostredníctvom účelového mobiliáru v depozitároch, resp. v priestoroch špecificky upravených a zabezpečených za účelom trvalého odborného uloženia hnuteľného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu projektov v oblasti zabezpečenia optimálnych klimatických a svetelných podmienok pri trvalom odbornom uložení a prezentovaní hnuteľného kultúrneho dedičstva (napr. v depozitároch, vo výstavných a expozičných priestoroch múzeí a galérií). Podpora je taktiež určená na projekty zamerané na technické a technologické vybavenie reštaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovísk, dielní, ateliérov, prípadne na infraštruktúrne vybavenie priestorov určených pre verejnosť a návštevníkov múzeí a galérií.

 

O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná aj pre podprogram 5.4.1, ktorá bude mať 7 členov.

15.3.17 - 13.4.17
do 30.06.2018
60 dní
1500 - 30 000
5%

DOTÁCIA

Dotácia sa poskytuje na realizáciu ochrany zbierkových fondov, realizáciu infraštruktúrneho projektu v múzeu, realizáciu infraštruktúrneho projektu v galérii a/alebo na realizáciu ochrany vzácnych knižničných dokumentov (HKD, HKF, vzácne slovacikálne dokumenty).
Výška udeľovaných dotácií: 1 500 – 30 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Podpora je určená výlučne na projekty múzeí a galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. O podporu sa môžu uchádzať tiež knižnice evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, ktoré uchovávajú a prezentujú historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy. Žiadateľ musí mať jednu z právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017.